Society

Writer: Kiran Parmar Chetan Nagajanbhai Keshwala રાજીવ બસમાં સફર કરી રહ્યો છે. બસ એક બસ સ્ટોપ પર આવી ઉભી,એક યુવતી બસમા ચઢે છે અને બેસવા માટે સીટ શોધી રહી છે. યુવતીએ જોયુ કે બસમાં બે સીટ ખાલી છે. યુવતીએ વેસ્ટર્ન પહેરવેશ પહેરલ છે. યુવતી એક ઉંમરલાયક પુરૂષ પાસે ખાલી રહેલી સીટ પર બેસે છે. રાજીવ […]

via “તમારે કેવા સમાજ થવુ છે?” — Kiran Parmar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s